Bevezető | A magyar népzene | Magyar népdalstílusok | Népzenei dialektusok | Magyarországi népdalkutatás | Népzenei kiadványok

Újszerű kisambitusú dallamkörök

Ide azok az újabb stílusú típusok tartoznak, amelyek kis- vagy abból növesztett közép-ambitusúak, valamint plagális fekvésűek. A kishang-terjedelmű újabb stílusú típusok újabbkori, vagy idegen eredetére hol dallamosságuk (többnyire harmonikus jellegű dúr, ritkábban moll jellegű), hol szerkezetük (pl. erős terc- illetve szekund-szekvenciák), hol ritmusformájuk árulkodik. Ezt az általánosan énekelt, variálódó, nagymértékben asszimilált anyagot immár népzenei hagyományunk elidegeníthetetlen részének kell tekintenünk.

Imbolygó karakterű dallamok

Példák:

"Erdőjáróznak a lányok..."
"Általmentem a Dunán..."

Szekvenciázó jellegű dallamok

Példák:

"Elvetettem kenderemet felébe..."
"Mit tetszik az uraknak..."

Sorismétlő dallamok

Példák:

"Anyám lánya, hol voltál az este..."

Plagális dallamok

Példák:

"Egyszer egy királyfi..."
"Megdöglött a bíró lova..."