Bevezető | A magyar népzene | Magyar népdalstílusok | Népzenei dialektusok | Magyarországi népdalkutatás | Népzenei kiadványok

Magyar Népzene Tára

A Kodály elgondolása szerint eltervezett, szótárszerű összkiadás elnevezése: A Magyar Népzene Tára. Első nyolc kötete 1951 és 1992 között jelent meg. Ebből öt a szokásdallamokat adta közre, a lírai- és táncdallamok Járdányi rendszere szerint kialakított típusainak közlését a VI. kötet kezdte meg.

Magyar Népzene Tára VI. kötet

I. Gyermekjátékok ( 1951 )

Szerk.: Kerényi György

II. Jeles napok (1953)

Szerk.: Kerényi György

III. A-B. Lakodalom ( 1955-56)

Szerk: Kiss Lajos

IV. Párosítók (1959)

Szerk.: Kerényi György

V Siratók ( 1966)

Szerk.: Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin

VI. Népdaltípusok 1. (1973)

Szerk: Járdányi Pál és Olsvai Imre

VII. Népdaltípusok 2. (1987)

Szerk.: Olsvai Imre (Járdányi Pál rendszerében)

VIII. A-B. Népdaltípusok 3. (1992)

Szerk.: Vargyas Lajos

(Főmunkatársak: Domokos Mária és Paksa Katalin)

IX. Népdaltípusok 4. (1995)

Szerk.: Domokos Mária

X. Népdaltípusok 5. (1997)

Szerk.: Paksa Katalin