Bevezető | A magyar népzene | Magyar népdalstílusok | Népzenei dialektusok | Magyarországi népdalkutatás | Népzenei kiadványok

Pentaton ereszkedő - kvintváltó stílus

A pentaton ereszkedő dallamok nagy tömegének befogadását a népzenekutatás a nagy ótörök népek hatásának tulajdonítja, akikkel a magyarság az I. évezred közepétől szinte a honfoglalásig politikai közösségben élt.

E dallamok nagy ambitusúak, melodikusak, kedvelik a kifejező nagyobb hangközlépéseket, hangzási keretük az oktáv; az ereszkedő dallamot szívesen osztják két szakaszra, két centrális hang köré rendezve a motívumokat ("diszjunkt pentatónia").

Ebből az elrendezésből kristályosodhatott ki a kvintváltó stílus, mely a magyar nép hallásmódját oly nagymértékben befolyásolta, hogy még más stílusokat is magához idomított. A Volga-Káma vidékén gyűjtött dallamokban feltűnő magyar és cseremisz - csuvas dallam­párhuzamok - túl a zenei vonatkozásokon - őstörténeti kérdések felé vonzották a kutatók figyelmét. Az újabb kutatások azonban - a hatások irányával és korával kapcsolatban -óvatosságra intenek.

Stílusrétegei:

A. A pentatónia hangjait egyenrangúan kezelő, nyomokban kvint­váltó, régi dalok, melyeknek legklasszikusabb alakja a négy-kvartos ( l-m, s-r, r-l, d-s ), "Páva" -csoport.

Példák:

"Röpülj páva, röpülj..."
"Hol háltál az éjjel cönögemadár ..."
"Béreslegény..."
"Aranyos kis boros üvegem..."
"Túr a disznó a verömbe ..."
"Éva, szívem, Éva ..."

B. A merevebben kvintváltó és pentatóniában is szegényedő (pien-hangokkal feltöltődő) csoportok.

Példák:

"Erre gyere amerre én ..."
"Megházasodtam, te Miska..."
"Én nemzetem, zsidó népem ..."

C. A kétütemes motívumok ismétlésével vagy szekvenciázó ismétlésével kibővített (hatsoros) - talán hangszeres eredetű - kvintváltó darabok, valamint a "Citrusfa" csoport (1. sor g'-c 2. sor g'-d).

Példák:

"Kocsira ládát ..."
"Szőllőhegyen keresztül ..."
"A citromfa levelestől, ágastól..."
"Kicsi lovam térdig megyen a sárba ..."
"Dunaparton van egy malom ..."

D. Szeszélyes dallamvezetésű, más (pl. pszalmodizáló) stílusok felé mutató csoport.

Példák:

"Lóra csikós, lóra..."
"Ködözik a Mátra. eső akar lenni..."
"Az hol én elmegyek ..."
"Imhol kerekedik ..."
"Kaszálómban van egy nyárfa..."

E. A pentatóniát már csak emlékként őrző ereszkedő tételek a legújabbak (18-19. század). Alkalmazkodó ritmusuk az új stílust készíti elő.

Példák:

"Elszaladt a lovam cédrusfa erdőbe..."
"Elveszett a lovam..."
"Azt hittem, hogy nem kellek katonának..."