Bevezető | A magyar népzene | Magyar népdalstílusok | Népzenei dialektusok | Magyarországi népdalkutatás | Népzenei kiadványok

Emelkedő dallamszerkezetű rétegek

A formai szempontok alapján elkülönített tömb történetileg több forrást egyesít. Egyes csoportjainak ( A ) gyökerei a 15-17. századba nyúlhatnak vissza (egyházias rétegek, népies műdalok, egyes szomszédnépi hatások keveredése a régi stílusból örökölt motívumokkal és ritmusképletekkel). Sok vonatkozásban az új stílus előzményének tekinthető. Földrajzi elterjedésük általános (talán Erdélyben ritkább), zenetörténeti párhuzamaik kisebb részben a 16-17. századba, nagyobbrészt a 19. századba mutatnak. Más csoportjai ( B ) a "rácsapós" második sorú típusokat gyűjtik egybe. A harmadik csoport ( C ) anyagában egyre világosabban elválik az első-második sor fekvése és mondanivalója és fokozatos közeledés tapasztalható az újstílus felé.

A. "Bújdosik az árva madár". ("Veni Creator" dallamtípus)

Példák:

"Bújdosik az árva madár..."
"A csikosok, a gulyások ..."

B. "Rácsapós" második sorú típusok

Példák:

"Fekete városban fehér torony..."
"Kifeküdtem én a magos tetőre..."

C. Újstílushoz közelítő típusok (Elhatárolódó 1-2. sor)

Példák:

"Cserebogár, sárga cserebogár..."
"Ó, fényességes szép hajnal..."
"A perjési erdőn..."