Bevezető | A magyar népzene | Magyar népdalstílusok | Népzenei dialektusok | Magyarországi népdalkutatás | Népzenei kiadványok

Bevezető

A strófikus magyar népdalokat két fő csoportra osztjuk. Az elsőbe tartoznak az úgynevezett "régi-", a másodikba pedig az "újstílusú" népdalok. E csoportok nagy részét a sok száz típusból összeálló "stílustömbök", kisebb részét a típusba nem sorolható egyedi dallamok alkotják.

Az első főcsoport ("régi") elnevezése valójában gyűjtőfogalom, arra utal, hogy itt találhatók mindazon stílustömbök, amelyek az újstílus (1880-tól tettenérhető) kialakulása előtt keletkeztek. E tömbökben több évszázad stílusöröksége halmozódott fel. Az egy stílusban összekapcsolódó stílusjegyek néha egészen eltérő korszakokból származnak, hiszen egy-egy régi fordulat, vagy dallammenet új divattal párosulva sikeresen átmenthette magát újabb évszázadokra is.

Mai tudásunk szerint a magyar népzene legrégibb fönnmaradt stílusainak emlékét a pszalmodizáló és a diatonikus sirató -dallamok őrzik. Mindkét stílus kialakulása az európai középkort megelőző századokra nyúlik vissza, s abból a zene köznyelvből származik, melyet már az ezredforduló Európája is ősi örökségként dolgozott fel, midőn azt a liturgikus gyakorlat számára stilizálta, rendezte és rögzítette.

A pentaton ereszkedő dallamok nagy tömegének befogadása viszont a magyarság ótörök kapcsolataira utal.

De nyomot hagyott 20. századi gyűjtéseket megért népdalainkon az európai középkor, majd az újkor számos divatirányzata is. Óvatos hozzáértéssel egyházi, iskolai énekek, szokásdallamok, szórakoztató és tánczenék, históriás énekek egymásba átalakuló, vagy új aktualitásokhoz kapcsolódó műfajainak sokaságát hámozhatjuk ki belőlük ( archaikus kisambitusú dallamok, dudanóta-kanásztánc-mulattató stílus, rubato pásztor réteg, újabb stílusú kisambitusú dallamok, dúr ereszkedő dallamok, a "Rákóczi" dallamkör, emelkedő szerkezetű dallamok, verbunkos, magyar nóta ).

A 19. század egy "forradalmian" új népzenei stílus kibontakozását hozta a Kárpát-medencében. Ez a tömb (az "újstílus" ) formailag meglehetősen egységes, nagyszámú és szilárd típusokból áll.