Bevezető | A magyar népzene | Magyar népdalstílusok | Népzenei dialektusok | Magyarországi népdalkutatás | Népzenei kiadványok

Régies kisambitusú dallamok

E dallamok közös jellemzője, hogy a kis hangterjedelmű (pentachord-hexachord) hangsorokból gazdálkodó régies (modális) dallamépítkezés szabadabb formákkal társul.

Túlnyomórészt szokásokhoz kapcsolódnak, szövegeik is régies szerelmi, ünnepi, vagy - a középkorra visszavezethető - irodalmi strófák. Párhuzamaikat többnyire középkori műzenében és az európai népzenék legrégiesebb rétegeiben találjuk. A típusok többsége kö­zépkori eredetű (vagy azon keresztül egyenesen az ókorra visszave­zethető) s csupán egyes alakított, "szerkesztett" típusok látszanak e régi anyag későbbi, 16-18. századi formába öntésének.

A. Dallamos tónusok

Példák:

"Azt gondulod mindig így lesz..."
"Elvégeztünk, elvégeztünk..."
"A búzamezőben..."
"Porondos víz martján..."
"Állj félre barátom..."
"Arass rózsám, arass..."
"Véletlen embernek utolsó órája..."
"Hegyen földön járogatok vala ..."
"Menyecske, menyecske..."
"Rákóczi kocsmába..."
"A kend édesanyja..."

A kisambutusú dallamok külön csoportjaként tartjuk számon azt a dallamcsaládot, melyet - egy jellegzetes szövegkezdet alapján - "Révész" dallamkörnek nevezünk. Jellemzőjük: a központi hangok jellegzetes, kvintről ereszkedő sora, melyeket 3-5 hangból álló motívumok rajzolnak körül.

Példák:

"Haj révész, révész..."
"Rámlehelt a halál, elborzadtam tőle..."
"Jere ki szüvem a szöllőhegyre..."
"Elment a két lány..."

B. Pentachord-kitöltő dallamok

Példák:

"Kicsi vagyok én..."
"A pünkösti rózsa..."
"Én víg nem vagyok..."

C. Ütempár ismétléssel induló dallamok

Példák:

"Míg uram a kútra járt..."
"Kis kece lányom..."

D. Kisambitusú kanász

Példák:

"Nem láttam én molnárcsókot..."
"Én kimenék kiskertembe..."
"Cserreg, berreg a menyecske..."

E. "Szó-la-ta-la-szó"

Példák:

"Beteg az én rózsám, szegény..."
"Én nem ettem ma egyebet ..."

F. Megszerkesztett (főleg egyházi) dallamok

Példák:

"Szent Gergely doktornak..."
"A fényes nap immán lenyúgodott..."
"Szőlő között szépen felnőtt..."
"Ne aludj el két szememnek világa..."