Bevezető | A magyar népzene | Magyar népdalstílusok | Népzenei dialektusok | Magyarországi népdalkutatás | Népzenei kiadványok

Tetraton dallamok

A pentaton recitatív stílustól megkülönböztetve, önálló zárt, kicsi zenei rétegként tartjuk számon a négy hangból építkező tetraton dallamokat. Nem eldöntött kérdés, hogy ezek az archaikus dallamok recitatív stílusaink egy ősi rétegét, vagy más pentatónia előtti örökségünket őrzik-e. Mivel régebbi gyűjtésekben elég ritkán fordulnak elő - kizárólag gyimesvölgyi és moldvai csángók köréből - újabb balkáni hatás sem zárható ki.

Példák:

"Elment a madárka..."
"Istenem, Istenem, áraszd meg a vizet..."