Bevezető | A magyar népzene | Magyar népdalstílusok | Népzenei dialektusok | Magyarországi népdalkutatás | Népzenei kiadványok

Magyar Népdaltípusok

Magyar Népdaltípusok

Az 1964-ben megjelent népszerűsítő szándékú, de tudományos elvek alapján készült dalgyűjtemény a legjobb forrásokból a legjobb változatokat (a terjesztésre ajánlott típusokat) kívánta közreadni, hogy új lendületet adjon a "népdal-művelésnek" - derül ki Kodály előszavából. Az első két kötet arról a nagy rendezési munkáról ad hírt, mely Járdányi Pál vezetése alatt folyt a nagy népzenei gyűjteményben, s amely a Népzene Tára újabb köteteinek közlési elveit igyekezett kialakítani.

A sorozat harmadik köteteként jelent meg a Népies dalok (Kerényi György munkája), mely a magyar népies műdalok legfontosabb típusait mutatja be.