Bevezető | A magyar népzene | Magyar népdalstílusok | Népzenei dialektusok | Magyarországi népdalkutatás | Népzenei kiadványok

Népzenei hanglemezajánlat

Rajeczky Benjamin (szerk):

Hungarian Folk Music (LPX 1187)

Magyar Népzene 1-2-3. (LPX 10095-98; 18001-04; 18050-53)

Sztanó Pál - Tóth Margit:

A Néprajzi Múzeum Népzenei gyűjteménye I. kislemez (Válogatás Vikár, Bartók, Kodály és Lajtha felvételeiből) F 001 - Akadémia

Sárosi Bálint (szerk.):

Magyar hangszeres népzene (LPX 18045-47)

Magyar népzene Bartók Béla fonográf-felvételeiből ( LPX 18069)

Somfai László (szerk.):

Magyar népzenei hanglemezek Bartók Béla lejegyzéseivel (LPX 18058-60)

Tari Lujza (szerk.):

Magyar népzene Kodály Zoltán fonográf-felvételeiből (LPX 18075­76)

Lajtha László gyűjtéséből - Balassagyarmati és soproni zenekar (LPX 18206 ill. MK 18206)

Domokos Pál Péter- Végh Menyhértné:

Betlehemesjátékok - A kakasdi székelyekbukovinai betlehemesjátéka 1956-ból és egy terpesi betlehemes 1985-ből (SLPX 18143)

Martin György (szerk.):

Dunának - Oltnak egy a hangja (Duna-menti folklórfesztivál) (LPX 18100)

MTA Zenetudományi Intézet:

MAGYAR NÉPZENEI ANTOLÓGIA I-IV

I. Tánczene. Szerk: Martin György - Németh István - Pesovár

Ernő (LPX 18112-16)

II. Észak. Szerk: Vikár László - Tari Lujza (LPX 18124-28)

III. Dunántúl. Szerk: Olsvai Imre: (LPX 18138-42)

IV. Alfötild. Szerk: Paksa Katalin - Németh István (LPX 18159-63)

V. Erdély. Szerk: Sárosi Bálint - Németh István (MTA-ZTI kazetta)

Sebő Ferenc (szerk.):

Lajtha László: Széki gyűjtés (LPX 18092-94)

Halmos Béla (szerk.):

Észak-mezőségi magyar népzene I-IV

I. Bonchida és Válaszút (LPX 18107)

II. Búza (LPX 18108)

III. Ördöngösfüzes (LPX 18109)

IV Magyarszovát (LPX 18111)

Sebő Ferenc:

A bogyiszlói zenekar (SLPX 18095)

Moldvai csángók Magyarországon (SLPX 180096)

Bukovinai székelyek Magyarországon (SLPX 18131)

Sára Ferenc:

Este a Gyimesbe jártam - Zerkula János (SLPX 18130)

Jánosi András:

Gyimesi népzene - Halmágyi Mihály (SLPX 18145)

Éri Péter-Halmos Béla (szerk.):

Kalotaszegi magyar népzene (Nádasmente és Méra) Kallós Zoltán és Martin György gyűjtéséből (SLPX 18150-51)

Vavrinecz András - Hans Hurtig:

Szatmári bandák (SLPX 18154)

Alföldi Borus István:

Népdalok Erdélyből (SLPX 18174)

Bodor Anikó:

Vajdasági magyar népdalok (LPX 18215)

Juhász Zoltán (szerk.):

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában (MK 18221)

Erdélyi Zsuzsanna - Lovász Irén:

Hegyet hágék, lőtőt lépék - archaikus népi imádságok (SLPX 14118­14119)

Kiss Ferenc - Stoller Antal:

Kárpátalja népzenéje (QUI 403029)

Szendrei Janka (szerk.):

XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben (MTA-ZTI kazetta)

 

Határon túl megjelent magyar népzenei lemezek  

UNGHERIA Folk Music of Hungary (registrazioni effettuate sotto la super­visione di Bela Bartok) Original Folk & Ethnic Folkwais of the peoples of Europa (Válogatás a Pátria-felvételekből) VPA 8398

Demény Piroska:

Mezőségi hangszeres népzene [A magyarpalatkai zenekar muzsikál Codoba Márton vezetésével. Kislemez] (45-EPC 10600); Jocuri din Calata-Inuc - Inaktellci táncok (EPE 01799)

Császár Attila - Roos de Graaf - Crispijn Oomes:

Magyar népzene Erdélyből - Magyarpalatka (SYNCOOP 5753 CD 152)

losif Hertea (szerk.):

Gyimesi lakodalmas (EFE 02817)

Pávai István:

Gyimesi népzene (EPE 02686); Mezőkölpényi népzene [EPE 03323]; Sóvidéki népzene (EPE 03388); Szászcsávási népzene - Musicd populará din valea Tirnavelor (EPE 03468)

Zamfir Dejeu:

Taraful din Suatu - Magyarszováti népzene (EP8 02690)

Deben Bhattacharya (szerk.):

Musik fran Ungern - Csángósánger (Caprice RIKS LPX 2)